EL PROCÉS CREATIU
Per a elaborar cada espectacle la companyia fa un treball de recerca de contes i llegendes de diferents llocs del món relacionats amb el tema que es pretén treballar i aprofundir.

Tanaka Teatre sempre dóna èmfasi en conèixer les característiques (costums, colors, músiques, etc.) dels països escenaris de les narracions mitjançant bibliografia, enregistraments sonors, fotografies i experiències personals, per ser el màxim de fidels possible als orígens i marcs de cada història.
All rights reserved.TANAKA® is a registered trademark. All brands, logos and designs are protected by industrial and intellectual property rights expressly reserved for TANAKA® or the people or businesses that make up the authors or title-holders of those rights. The use of said elements at the expense of the commercialisation and distribution of TANAKA® products is strictly forbidden. All use or modification of the material or content shown for any reason not authorised by TANAKA® will be considered a violation of the aforesaid rights and whoever is responsible will consequently be pursued with all measures necessary in accordance with current legislation.

COMUNICACIÓ I DISSENY: TANAKA®